Je CHI-Ambitie (Concreet, Haalbaar en Inspirerend) zit diep van binnen. Voor de een voelbaar en herkenbaar. Voor de ander (nog) niet. Maar het zit er. En iedereen kan het -stukje bij beetje- ontdekken. Ont-dekken. Dit proces van ont-dekken vindt vooral plaats in interactie met anderen. Hoe bewuster je in dit proces aanwezig bent, hoe bewuster je je CHI-ambitie kunt updaten of aanscherpen.

Wanneer je in verbinding bent met je omgeving leer je en groei je.  Als je leert en groeit, verbreed je je perspectief. Dit bepaalt dan weer je nieuwe focus: een nieuwe versie van je CHI-ambitie. Het ontwikkelen van je CHI-ambitie is dus niet alleen een sociaal proces, maar ook een dynamisch proces. Veel dynamischer en transparanter dan het proces van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) die de meeste bedrijven hanteren. Jouw collega’s weten meestal niets van de afspraken in jouw POP. Laat staan van jouw eigen ontwikkelwensen. Terwijl zij veel invloed hebben op jouw ontwikkeling en kansen die je krijgt. Een gemiste kans.

Onze ervaring leert dat mensen die regelmatig en bewust hun CHI-ambitie updaten een snellere persoonlijke en professionele groei doormaken. Onderzoek dat we met Hogeschool Leiden hebben gedaan toont tevens aan dat deze mensen door hun leidinggevende productiever worden ervaren. Mensen die weten wat ze willen en waar ze aan werken, maken betere keuzes.

Wij stimuleren jou daarom om steeds nieuwe versies te maken van je CHI-ambitie. Wees ambitieus. Wees niet te perfectionistisch. Begin. Stel bij. Het systeem helpt je door eerdere versies bij te houden, zodat je altijd terug kunt kijken en het proces van jouw ontwikkeling kun volgen.

Het ontwikkelen van je CHI-ambitie en het bijstellen gaat met vallen en opstaan. Lees deze blogs voor inspiratie

Feel the fear and do it any way

Tijd speelt geen rol bij een ambitie zonder ego

Succes met je CHI-ambitie. Heb je vragen of tips? Mail mij op steven@silkbricks.com.

 

Steven de Lira