Klimaattop, na ons de zondvloed

Het kan je niet zijn ontgaan, op dit moment is de klimaattop in Glasgow in volle gang. De ogen van toekomstige generaties zijn gericht op onze wereldleiders die nu met een doorbraak moeten komen om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

De mogelijkheden om de doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs nog te behalen raken namelijk snel uit zicht. De wereld is al met meer dan 1,1 graad opgewarmd en we zien nu al de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Die 1,5°C is een serieuze uitdaging.

Stel dat jij als premier van Nederland aanwezig zou zijn op deze top, stel dat jij de aanwezigen mocht toespreken, wat zou jouw boodschap zijn?

Indrukwekkend was bijvoorbeeld de toespraak van de 95-jarige Sir David Attenborough. Deze uitspraak bijvoorbeeld: “We must use this opportunity to create a more equal world, and our motivation should not be fear, but hope”. Die voel ik wel, jij?

Het is lastig!

In deze blog zetten wij onze visie en strategie uit voor ons politiek beleid. Je zou onze strategie een beetje draconisch kunnen noemen, maar de situatie is er ook naar.

De Corona pandemie leerde ons dat als het echt moet, we in staat zijn om het ook echt fundamenteel anders aan te pakken. Er was (zeker in de beginfase) samenhorigheid, maatregelen werden snel ingevoerd en geld was beschikbaar. Een nieuwe manier van werken was geboren, files namen af en daarmee ook de CO2 uitstoot. We vroegen ons af waarom we het niet al veel eerder zo hadden kunnen doen.

Fundamenteel duurzaam gedrag tonen kunnen we nog niet

Maar gedrag veranderen is moeilijk, terug naar het oude normaal was het het streven. Maar juist dat oude normaal was niet normaal. Inmiddels staan we weer ‘gewoon als vanouds in de file, vliegen we naar hartelust en is de CO2 weer op het oude niveau. Hieruit kunnen wij concluderen dat onze mindset om te blijven consumeren en BPP te stimuleren niet eens een klein beetje meer futurefit is geworden.

Uitgangspunt van ons beleid

Ons beleid heeft als uitgangspunt dat wij iedereen een fijn leven gunnen. Maar wat is fijn? De definitie van fijn die wij als westerse samenleving impliciet hanteren is niet schaalbaar. Het is onmogelijk om ons welvaartsniveau voor iedereen beschikbaar te maken én de klimaatdoelstellingen te behalen. Uit het onderzoek van Oxfam Novib blijkt dat de ecologische-voetafdruk van de rijkste 1 procent naar schatting dertig keer te groot is om de doelstelling van het Parijse klimaatakkoord te behalen.

Een nieuwe mindset

Het is tijd voor een andere mindset. Een mindset om tot een duurzame definitie en levensstandaard te komen. Dit om de kwaliteit van ons leven te verhogen en welvaart eerlijk te verdelen over de hele wereld. Onze generatie is kennelijk niet in staat om te veranderen, het is geen onwil maar eerder onmacht. Staatshoofden en regeringsleiders vallen over elkaar heen met stoere stevige woorden. Ongetwijfeld gemeend, maar buiten staat de nieuwe generatie die om actie vraagt. Een ‘show voor de bühne’ noemde Greta Thunberg dat maandag nog.

Ons beleid zal gericht zijn op het maximaal investeren in de futurefit mindset van de komende generatie, met een flexibele en inclusieve mindset om duurzame oplossingen te ontwikkelen en implementeren. Een beleid die bestand is tegen de toekomst heeft ook indicatoren nodig om te sturen. Wij gaan een alternatief BBP (bruto binnenlands product) als sturingsmechanisme ontwikkelen. Ons voorstel voor de BPP zal gericht zijn op purpose gedreven mensen op het aantal duurzame projecten. Dus: ‘Total Purpose Driven people on Sustainable Projects index’. Ook wel de TPDSP index. De organisaties die niet direct een bijdrage leveren aan de TPDSP index, zullen 80% winstbelasting betalen.

Jong en oud, we doen het samen

Wij gaan een kabinet opstellen van jonge futurefit ministers die meedenken en zich meer inzetten. Oud en jong gaan hand in hand onder de principes van Everyone is a mentor.

Hoe zou jij het aanpakken?