Stel je voor dat we allemaal -jong, oud, arm en rijk-
gratis toegang zouden hebben tot de meest geschikte
mentoren op uitdagende momenten in ons leven.

Dat is onze missie.

iSeekMe is een onafhankelijk, open online talent agency

iSeekMe houdt zich al sinds 2018 bezig met het versnellen van persoonlijke ontwikkeling van mensen. De snelste en slimste manier om dit te doen is door ervaringen te delen. Wij geloven én hebben bewezen dat mentorschap hier een belangrijke rol in speelt.

Wij vinden het gek dat coaches en mentoren maar voor een beperkte groep mensen toegankelijk is. Er moet ook vaak eerst een ‘probleem’ zijn om toegang te krijgen tot mensen die je de juiste vragen stellen en jou inspireren. Het is onze missie dat wij allemaal – jong, oud, arm en rijk – toegang hebben tot de meest geschikte mentoren op uitdagende momenten in ons leven.

Ook vinden we het een gemiste kans dat de kracht van social media onvoldoende benut wordt. Hoe mooi zou het zijn als we mensen dagelijks 7 minuten met elkaar te laten reflecteren over hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het probleem

De wereld staat voor grote uitdagingen en steeds meer mensen zijn op zoek naar manieren om een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzamer en gelijkwaardige manier van leven. Het vinden en leven van jouw purpose/ambitie is hierbij een cruciale eerste stap.

Onderzoek toont aan dat een connectie met iets groters dan onszelf ons gelukkiger en gezonder maakt. Het leveren van een wezenlijke bijdrage aan het grotere geheel is één van de belangrijkste condities voor een zinvol leven. Dat we daar als samenleving te weinig aandacht voor hebben wordt pijnlijk duidelijk als we zien dat één op de vijf jongeren ‘psychisch ongezond’ is (cijfers CBS). En dat is een groot probleem, want hoe kunnen wij van die jongeren (gen Z) verwachten dat ze de wereldwijde uitdagingen aangaan als ze zelf worstelen met hun mentale gezondheid?

Zoveel energie, talent en geld gaat verloren doordat we dit niet de allerhoogste prioriteit geven!

  • toenemende mismatch op de krappe arbeidsmarkt:
  • verkeerde studiekeuzes;
  • psychische aandoeningen. Burn-out, bore-out, fear of missing out;
  • het aantal mensen dat binnen een half jaar een nieuwe baan verlaat;
  • jongeren met een identiteitscrisis;
  • jongeren met keuzestress

We kunnen nog wel even doorgaan en jij kent vanuit jouw perspectief weer andere voorbeelden. Met onze huidige mindset blijft dit probleem bestaan. En zolang sociaal-emotionele ontwikkeling als sleutel tot de oplossing niet voor iedereen toegankelijk is zal dit zo blijven.

Waarom is persoonlijke ontwikkeling niet voor iedereen toegankelijk?

  • Vanwege de kosten van opleiding, begeleiding of coaching
  • Vanwege onbekendheid met sociaal-emotionele ontwikkeling of het imagoprobleem.
  • Binnen bestaande systemen krijgt sociaal-emotionele ontwikkeling onvoldoende prioriteit