De herontdekking van een oude culturele wijsheid voor sociaal leren

Voor mijn boek ‘Everyone is a mentor’ heb ik jaren geïnvesteerd om beter te leren doorvoelen wat de invloed van mijn opvoeding en het geboren worden op Curaçao is op mijn gedrag en mijn meerwaarde is voor anderen. Ik ben nu voor 16 dagen op Curaçao, daar waar ik 49 jaar geleden op de wereld kwam.

In Nederland wonen heeft mij onder andere bewuster gemaakt van de nadelen hiervan. Maar ieder nadeel heeft een voordeel.Waarom zijn mijn ouders mijn mentoren? Welke levensles moest ik van hen leren? Welke levensles moest ik van Curaçao leren? Voor mij gaat het over de diepere levenslessen. Wellicht klinkt moeten voor jou een beetje als gedwongen. Er zijn volgens mij wel levenslessen die je moet leren als je meer innerlijke rust en meer gevoel van richting wilt ervaren.

Wat versta ik onder “diepere” levenslessen

Dit zijn de levenslessen die mensen ons leren zonder dat zij en wij dat dat bewust zijn. Stilzwijgend leren ze ons iets met hun gedrag.Naast mijn vader en moeder zie ik Curaçao ook als een mentor. Dit eiland heeft mij mede gevormd. Waar ben jij geboren? Hoe heeft het land, de stad of het dorp waarin je opgegroeid bent jou gevormd? Hoe heeft het jouw manier van denken en zijn beïnvloed?

Het is best moeilijk om bewuster te worden van verborgen levenslessen

Tot enkele jaren geleden vond ik het best lastig om zelf antwoord te geven op deze vragen. Ik ben een trainer en coach maar ook ingenieur, ik had behoefte om sneller van levenslessen te leren en anderen hier ook mee te helpen. Gelukkig ben ik ook gezegend met een grote dosis nieuwsgierigheid en een analytisch hoofd. Wat ik ben gaan inzien is dat we grofweg op 4 manieren met elkaar om kunnen gaan. Consumeren, functioneren, verbinden en creëren. De meeste mensen zijn voor een groot deel van hun tijd aan het consumeren en functioneren.

Hoe vaak heb jij afgelopen week oprechte verbinding ervaren?

Als je vooruit kijkt naar de komende week, hoe groot is de kans dat je samen met iemand gaat creëren? Creatie hoeft niet altijd iets materieels te zijn, een nieuwe gedachte of een nieuw idee is ook creëren. Ik noem dit soul sex. Dat er een baby, in symbolische zin, ontstaat door het samenvoegen van elkaars wilde, in de zin van nog niet uitgekristalliseerde, gedachtenspinsels.

Van elkaar’s levenslessen leren is een cyclisch en sociaal proces

Wat ik ook ben gaan inzien is dat oprechte verbinding en creatie een cyclisch sociaal proces is. Als je bewust bent van dit proces kan je het beter managen en dus ook versnellen. Dit proces noem ik Social Deep Learning. Het bestaat uit 4 stappen.Een belangrijke uitgangspunt van dit proces is dat we sociaal scheppende wezens zijn

Deze vier stappen hebben ieder als doel een wezenlijke behoefte binnen onszelf te bevredigen.

  1. Collectieve intuïtie, we hebben de behoefte om te begrijpen hoe wij ons tot andere mensen en onze omgeving verhouden. Dit bepaalt onder anderen ons gevoel van veiligheid.
  2. Hartsverlangen en/of ambitie, ieder mens heeft de behoefte zinvol te zijn, ertoe te doen, waarde te creëren. Dit is voorwaarde voor de volgende behoefte.
  3. Collectieve hartsverlangen. We hebben de behoefte om ergens bij te horen.
  4. Manifestatie of wel actie. Als laatste de behoefte aan zelfontwikkeling. Alles wat leeft groeit. We hebben anderen nodig om kans te krijgen om onze talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Een zanger heeft publiek nodig om te groeien als artiest. Een leider heeft een team en uitdaging nodig om te groeien als visionair of strateeg.

Meer waardering voor zuidelijke culturele wijsheid

Stap 1 en 3 zijn zaken die je ‘samen’ doet en stap 2 en 4 zijn individuele stappen. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat mijn zoektocht mij heeft geleid tot het beschrijven van een heel oude zuidelijke culturele wijsheid uit Afrika, namelijk Ubuntu. Ik doe dat, als ingenieur op een procesmatige en data-gedreven manier. Voor jou is Ubuntu wellicht beter bekend met de zin “Ik ben omdat wij zijn”.

Ubuntu is een oude culturele wijsheid die door mondelinge overlevering is overgebracht. Er is relatief weinig over Ubuntu geschreven, dit zorgt ervoor dat wij in het Westen nog onbekend zijn met de waarde ervan en er misschien zelfs minder waardering voor hebben. Ik ben geen Ubuntu specialist, maar zie dat mijn analyse van de honderden gesprekken die ik als trainer en coach gevoerd heb in de loop der jaren én mijn opvoeding hebben geleid tot eenzelfde soort overtuiging “ ik ben omdat wij zijn”.

Je kan sneller ontdekken wie je bent, wat je talent is en wat je wilt oplossen in de wereld en met wie, als je bewuster leert van de interactie met anderen. Everyone is a mentor, is het bewust toepassen van Social Deep Learning.

mindset social deep learning

Social Deep Learning heeft als voordeel dat het schaalbaar en betaalbaar gemaakt kan worden voor grote groepen mensen. Ook voor mensen die geen toegang lijken te hebben tot coaches en /of mentoren terwijl ze er wel behoefte aan hebben.

Op de bovenstaande foto ben ik weer aan het leren van mijn moeder. Mijn moeder heeft mij impliciet geleerd om anderen te helpen en dat ook te doen als zelf heel weinig hebt.

Of jij je moeder wel of niet hebt gekend, heeft jou ook impliciet gevormd. Welke levensles heeft jouw moeder jou gebracht?

Hoe wij jou kunnen helpen

Met iSeekMe hebben we een aantal producten ontwikkeld om het sociaal proces, waarmee je sneller van elkaars levenslessen leert, voor grote groepen mensen beschikbaar te maken..

Als je in Nederland bent kan je hier mijn boek bestellen.

Je kan elke eerste zaterdag van de maand meedoen met een gratis dorpsplein sessie. Melde Je aan community@iseekme.com 

We hebben een heel gave “Everyone is a mentor”- training; klik hier voor meer informatie.

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Wil je samen met ons de ‘diepte’ in gaan? Download gratis de iSeekMe app. Daar zijn we een beweging aan het creëren waar er genoeg veiligheid en oprechte aandacht is om jouw antwoorden te vinden.