Een vraag die mensen mij vaak stellen als ik ze vraag naar hun ambitie: “Bedoel je mijn zakelijke of mijn privé ambitie?” Ik zeg altijd: “Schrijf maar op wat als eerste in je opkomt. Er bestaat in deze geen goed of fout, het zegt hooguit iets over waar je focus momenteel ligt.”

Je maakt verschillende versies van je CHI-ambitie, die je steed meer update en verrijkt. Binnen het systeem noemen wij dit een versie. Door het continu aan te passen en steeds meer naar de kern toe te werken, kom je op een punt dat er weinig verschil is tussen jouw zakelijke en privé ambitie.   

Laat ik jullie een voorbeeld geven van mijn collega Rob Mulder. Recentelijk heeft Rob mij gevraagd:  “Steven, kun je me helpen zodat ik soepeler kan presenteren. Laatst moest ik voor een groep staan en ik was behoorlijk nerveus.” Onze ambitie is om persoonlijke ontwikkeling toegankelijk maken voor alle ambitieuze mensen en daarmee hun ontwikkeling versnellen. Presenteren wordt steeds belangrijker voor Rob door deze gezamenlijke ambitie als ondernemers. Hij is zijn eigen visie aan het ontwikkelen op het design van HR- en Kwaliteitsmanagementsystemen.

Het ‘beter willen presenteren’  zou je kunnen zien als een eerste versie van Rob zijn ambitie. Deze ambitie is nog niet Concreet, Haalbaar en Inspirerend geformuleerd. Om het aspect privé of zakelijke ambitie te verduidelijken, houden we als voorbeeld deze versie aan. Zijn ambitie omschreef hij daarna als volgt: “Ik wil meer uit mijn hart kunnen spreken en minder stil te staan wat anderen daarvan vinden.”

Deze ambitie heeft betrekking op Rob als mens. Dus ook in zijn privé situatie zal hij er baat bij hebben. Ik geloof dat we één persoon zijn, de scheiding tussen werk en privé is onnatuurlijk en niet meer houdbaar in de banen van de nabije toekomst.

Ter inspiratie: Ik ken Rob natuurlijk. Wanneer ik hem zou helpen zijn ambitie CHI te omschrijven, zou ik het als volgt doen:

Als designer wil ik mij gaan specialiseren in integratie van kwaliteitsmanagement- en HR-systemen. Deze systemen moeten leuker en laagdrempeliger worden. Ik wil mijn visie op design van onze systemen meer gaan delen om met ons bedrijf harder te groeien. Hiervoor wil in 2019 minimaal 4 presentaties geven. Die presentaties wil ik meer vanuit mijn hart geven en een mooiere balans tussen inhoud en passie vinden.

Succes met geven van je CHI-ambitie!

Wanneer je vragen of tips hebt, kun je mij mailen op steven@silkbricks.com

Steven de Lira